berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

198/2023 (11.30.) Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kazincbarcika Város Önkormányzatával fennálló, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja alapján a hajléktalan személyek éjjeli-nappali melegedője szolgáltatás, mint helyben biztosítandó közfeladat ellátása tárgyában létrejött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kazincbarcika Város Önkormányzatát értesítse és szerződés megszüntetéséről szóló okiratot aláírásával lássa el.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok