berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

199/2023 (11.30.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal bérköltségeinek biztosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése bérköltségeinek folyamatos biztosíthatósága érdekében 6.000.000 Ft összegű előirányzat emelést biztosít, az Önkormányzat 2023. évi tartalékkerete terhére.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok