berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

2/2023 (01.26.) Berente község energiatakarékosságot célzó intézkedéseinek elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés megtárgyalása után, az abban foglaltakra figyelemmel, az alábbi energiahatékonyságot célzó döntéseket hozza meg.

[1.] 1. Megállapításra került, hogy az Önkormányzat és az intézmények gázellátására vonatkozóan 2023. október 1. napjáig szóló határozott idejű szerződés alapján az ellátás biztosított.

2. Megállapításra került, hogy az Önkormányzat és az intézmények villamos ellátására vonatkozóan 2025. május 1. napjáig szóló határozott idejű szerződés alapján az ellátás biztosított.

3. A Képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti:
- a nevelési, egészségügyi intézmények működtetését,
- az igazgatási és településüzemeltetési feladatok ellátását,
- az intézmények folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati forrás biztosítását
- az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak munkahelyének védelmét.

Ezen kiemelt célok megvalósítása azonban hatékony energiaracionalizálási intézkedések meghozatalát követeli meg, tekintettel arra, hogy nagyságrendileg kb. 51.490.000,-Ft energiaköltség emelkedés várható a 2023-as évre.

Erre figyelemmel a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények számára az alábbi intézkedések végrehajtását rendeli el:

1. Kötelező önkormányzati feladatként a településen a közvilágítást továbbra is biztosítani kívánja, ugyanazon tartalommal, időtartammal.

2. Az Önkormányzat és intézményei használatban lévő helyiségeiben a kormányzati intézkedésekkel összhangban kell a fűtést biztosítani.

3. A munkaszüneti napokon maximum 15 C° temperáló fűtés biztosítható az épületekben.

4. A Berentei Művelődési Ház (Berente, Bajcsy-Zsilinszky u.1.) nyitvatartását korlátozza 2023. március 5-ig. Nyitás: 12 órakor, Zárás: a foglalkozások végén. Ezen idő alatt a fűtés klímával biztosítandó. A zárvatartás alatt maximum 15 C° fok temperáló fűtés biztosítható az épületben. Az intézmény rendezvényekre történő kiadása ezen időszak alatt szünetel.

5. A un. Teleház (3704 Berente, József Attila u. 2.) 2023. január 23. és 2023. március 5. között bezárásra kerül. A zárvartartás ideje alatt az üzemeltetőknek max. 10 C° temperáló fűtést kell biztostani az épületekben.

6. A Berentei Tündérkert Óvodában az óvodai csoportszobákban és a gyerekek által használt helyiségekben maximum 22 C° biztosítható.

7. Az óvodai nevelési napokon a csoportokat a maximális gyermeklétszám figyelembevételével kell - az energia hatékonysági szempontokra tekintettel - megszervezni.

8. Felhívja a gépjárművet üzemeltető intézményvezetőket, hogy az üzemanyagfelhasználás racionalizálása érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg (pl.: anyag és eszközbeszerzések, egyéb feladatok egységesítése).

9. Felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét, hogy saját hatáskörben minden lehetséges egyéb energiatakarékossági intézkedést hozzanak meg.

10. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önként vállalt önkormányzati feladatok körét energiatakarékossági szempontok szerint tekintse át.

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a meghozott intézkedéseket a lakosság minél szélesebb körben megismerhesse.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezetők, pénzügyi főelőadó
határidő:azonnal, folyamatos

2023. évi határozatok