berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

202/2023 (11.30.) Kastélyfelújítás - műszaki ellenőr kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3704 Berente, József Attila utca 2. szám alatti ingatlan, azaz a Kastélyépület felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása tekintetében a következő döntést hozta:

[1.] A Képviselő-testület az eljárás nyertesévé nyilvánítja, mint a legkedvezőbb ajánlatot adót, az általa megjelölt bruttó 9.000.000 Ft ajánlati árral: Hajdú Imréné e.v. 3900 Szerencs, Bethlen Gábor utca 36. szám alatti lakos vállalkozót, aki ajánlata szerint Sivák Lajos műszaki ellenőr útján kívánja a feladatot ellátni.

A nyertes pályázó az Önkormányzattal a műszaki ellenőri feladatok ellátására általános megbízással rendelkezik, azonban a feladat nagysága és speciális jellege külön szerződés megkötését indokolja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az eljárásban résztvevőket értesítse és az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok