berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

203/2023 (11.30.) Berente Naperőmű által megtermelt villamosenergiával kapcsolatos adásvételi szerződés megkötése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente Naperőműben (hrsz. 481-486) megtermelt villamosenergia értékesítésére vonatkozóan az Önkormányzat az elkövetkezendő időszakra a villamosenergia adásvételi és mérlegkör-tagsági szerződést a Sinergy Energiakereskedő Kft-vel (1033 Budapest, Kórház utca 6-12.) - mint összeségében a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozással - köti meg 1 éves határozott időtartamra.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok