berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

204/2023 (11.30.) Berente 481-486. helyrajzi számú Naperőmű üzemeltetésére vonatkozó ajánlat kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező Berente 481-486. helyrajzi számú 495 kW-os teljesítményű Naperőmű karbantartására/üzemeltetésére az összességében legkedvezőbb ajánlatót adó SUNdroid Kft-t (6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3.) választja ki és nyilvánítja az eljárás nyertesévé nettó 800. 000 Ft + Áfa / év ajánlati árral 3 év időtartamra.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az ajánlattevőket értesítse, a nyertes ajánlattevővel a feladatok ellátására irányuló szerződést kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok