berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

205/2023 (11.30.) Bajcsy-Zsilinszky u. 5-11. előtti térburkolás kiviteli tervdokumentáció elkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy el kívánja készíttetni a Bajcsy-Zsilinszky u. 5-11. előtti térburkolás kiviteli tervdokumentációját.

[1.] A kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót RT-Plan Tervező és Szolgáltató Kft-t (3519 Miskolc, Iglói u. 3. 1/1.) az általa megjelölt bruttó 1.016.000 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok