berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

206/2023 (11.30.) Vadvédelmi kamerákhoz SIM kártya beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vadvédelmi kamerák üzemeltetéséhez 4 darab SIM kártya beszerzését engedélyezi darabonként nettó 3.902 Ft + Áfa, azaz bruttó 4.097 Ft havi összegben, tehát mindösszesen bruttó 16.388 Ft/hó értékben.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok