berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

207/2023 (11.30.) Patak ABC amortizálódott tetőszerkezete

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Dankó u. 2. szám alatti épület amortizálódott tetőszerkezetének megcsináltatása tárgyában csak a 2024. évi költségvetés elfogadását követően tud határozatot hozni.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről a beadványtevőt értesítse.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok