berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

208/2023 (11.30.) Berente, Esze Tamás u. 24. bérleti szerződésének módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Esze Tamás u. 24. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyát a jelenlegi bérlővel 6 hónap időtartammal hosszabbítja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről a beadványtevőt értesítse.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok