berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

209/2023 (11.30.) Betegszállító szolgáltatás

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kérelem érkezett be arra vonatkozóan, hogy a berentei idősek és a rászoruló betegek részére a Képviselő-testület betegszállító autót és sofőrt biztosítson.

[1.] A Képviselő-testület úgy határozott, hogy megvizsgálja az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket és amennyiben ilyen pályázati lehetőség rendelkezésre áll, pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről a beadványtevőket értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok