berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

210/2023 (11.30.) Toldi úton árok lefedése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente, Toldi Miklós úton a csapadékvíz elvezető árok lefedésének költségéhez nem járul hozzá, s azt nem engedélyezi.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről a beadványtevőt értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok