berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

213/2023 (12..)

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális Bizottság 2023. II. féléves beszámolóját elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2023. évi határozatok