berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

214/2023 (12.14.) Gyermekétkeztetési feladatok ellátására legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltató kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat kötelező feladatát képező gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetési feladatkör ellátásra 2024. január 1-től, a legkedvezőbb ajánlatot adó szolgáltató:

[1.] - a Tiszáninneni Református Egyházkerület Szeretetszolgálata 3525 Miskolc Palóczy utca 8.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetési feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről, a beszerzési eljárás eredményéről az eljárásban résztvevőket mielőbb értesítse és a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok