berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

216/2023 (12.14.) A Berente külterületén található 0158, 0164, 0168 helyrajzi számú területek területrendezése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente külterületén található 0158, 0164, 0168 helyrajzi számú területek területrendezése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – a Csillagszer Kft. (3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10.) általa megjelölt bruttó bruttó 6 872 430 Ft ajánlati árral, az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szüksége intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok