berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

217/2023 (12.14.) A Tomee Transped Kft. kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előzmények ismeretében a Tomee Transped Kft. pótmunka kifizetéséről szóló kérelmét elutasítja, a késedelmi kötbérre a szerződésben rögzített feltételek megszegése miatt igényt tart.

[1.] A pótmunka lehetőségét a szerződés nem tartalmazta, a költségek nem alátámasztottak és azok nem kerültek előzetesen egyeztetésre Megrendelővel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmet benyújtót értesítse.


felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok