berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

219/2023 (12.14.) A volt Szepessy-kastély épületének Polgármesteri Hivatalként történő kialakítására vonatkozó közbeszerzési kiírás módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a volt Szepessy-kastély épületének Polgármesteri Hivatalként történő kialakításához (EKR: A volt Szepessy-kastély épületének átalakítása) a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda által előkészített módosított közbeszerzési dokumentációt az abban szereplő paraméterekkel és értékelési szempontokkal jóváhagyja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához a szükséges további intézkedéseket megtegye.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok