berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

24/2023 (03.13.) Víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó támogatási igény benyújtása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2023. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.

[1.] Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok