berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

25/2023 (03.13.) Társasházi közgyűlés döntésének jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, József Attila u. 2. szám alatti társasház 2023. február 15-én rendkívüli közgyűlésén elfogadott 2/2023. (II. 15.) közgyűlési határozatot a Társasház épületének állagmegóvásához és energetikai korszerűsítéséhez szükséges munkák indokoltságának elfogadásáról és az elvégzésükhöz szükséges fedezet biztosításáról jóváhagyja, elfogadja azt.

[1.] Egyetért azzal, hogy a pénzügyi fedezet megteremtése érdekében az ingatlantulajdonosoknak 6 hónapig, 2023. március 8-tól kezdődően az „alap” közös költségen felül „felújítási” többlet közös költséget kell fizetni a tulajdoni hányad arányában.

A rá eső összeget 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok