berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

26/2023 (03.13.) A 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca alatti (Településgondnokság előtti terület), 24. helyrajzi számú ingatlanon 24 m2 alapterületű garázsok (5 db) bérbeadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca alatti (Településgondnokság előtti terület), 24. helyrajzi számú ingatlanon 24 m2 alapterületű garázsokat (5 db) 20.000 Ft/hó/garázs (ÁFA mentes) bérleti díjon bérbe adja határozatlan ideig a jelentkezések sorrendjében.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok