berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

29/2023 (03.30.) Berente településen útfelújítási munkálatok elvégzéséről, valamint meglévő csapadékvíz elvezető rendszerhez iszap és hordalékfogó műtárgyak létesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakaszának útfelújítása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – a Csillagszer Kft.-t (3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10.) az általa megjelölt bruttó 10.215.792 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

2. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Berente, Kandó Kálmán utca Toldi Miklós utca és a BorsodChem iparterület kerítés közötti szakaszának útfelújítása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – a Csillagszer Kft.-t (3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10.) az általa megjelölt bruttó 16.409.228 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

3. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Berente, Marx Károly utca hordalékfogó műtárgy létesítése” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – a Csillagszer Kft.-t (3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10.) az általa megjelölt bruttó 3.746.767 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok