berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

3/2023 (01.26.) A 2023/2024. nevelési évben a Berentei Tündérkert Óvoda és az Alacskai Kastélykerti Tagóvoda beiratkozási időpontjainak meghatározása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Tündérkert Óvodában és az Alacskai Kastélykert Tagóvodában a beiratkozás időpontja:

[1.] 2023. április 24. 08:00 – 16:00 óráig.
2023. április 25. 08:00 – 16:00 óráig.

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:Intézményvezető
határidő:azonnal, folyamatos

2023. évi határozatok