berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

30/2023 (03.30.) A Berente TV szolgáltatás vállalkozói díja megemelése iránti igény

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Balogh Zsolt e. v. (3704 Berente, Esze Tamás u. 21.) a Berente TV szolgáltatást végző vállalkozó kérelmének hely ad és a Berente TV szolgáltatói díját 2023. április 1 naptól kezdődően bruttó 733 425 Ft/hó összegre megemeli.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőt értesítse, s a megemelt összegű vállalkozói díjról szóló szerződésmódosítást aláírásával lássa el.

felelős:polgármester
határidő:2023. április 1.

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok