berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

33/2023 (03.30.) A foglalkozásegészségügyi szerződések módosítása

hatályos

Az OPHTA-MED Bt. (3704 Berente, Petőfi u. 72.) képviseletében Dr. Lovas Enikő háziorvos kérelmet nyújtott be a foglalkozás egészségügyi szerződések módosítása iránt.

[1.] A Képviselő-testület a szerződések módosításával egyetért, s a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok díját 7 000 Ft/fő/év összegre javasolja módosítani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a háziorvost értesítse és a szerződések módosítását aláírásával lássa el.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok