berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

34/2023 (03.30.) Berentei Református Egyházközség beszámolója elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berentei Református Egyházközség (3704 Berente, József Attila út 22/A.) 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok