berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

35/2023 (03.30.) Berentei Református Egyházközség támogatása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Református Egyházközséget (3704 Berente, József Attila út 22/A.) bruttó 250 000 Ft összegű támogatásban kívánja részesíteni működési költségeinek fedezése érdekében.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a támogatottat értesítse és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok