berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

38/2023 (03.30.) A Sajómenti Romákért Egyesület kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sajómenti Romákért Egyesület (3704 Berente, József Attila út 56.) kérelmének helyt ad és a szabadidőparkot, valamint az abban található faházat 2023. július hónapban hétfőtől péntekig terjedő időszakban 3 napra az Egyesület rendelkezésére bocsátja nyári tábor megtartása céljából.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőt értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok