berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

4/2023 (01.26.) A Berentei Tündérkert Óvoda és az Alacskai Kastélykerti Tagóvoda nyári zárva tartási rendjének jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berentei Tündérkert Óvoda és az Alacskai Kastélykerti Tagóvoda nyári zárva tartását az alábbiakban hagyja jóvá:

[1.] Berentei Tündérkert Óvoda: 2023. július 01-2023. július 31.
Alacskai Kastélykerti Tagóvoda: 2023. augusztus 01- 2023. augusztus 31.

A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, különös tekintettel arra, hogy 2023. február 15-ig a zárva tartásról értesítse a szülőket.

felelős:Intézményvezető, polgármester
határidő:azonnal, folyamatos, 2023. február 15.

2023. évi határozatok