berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

41/2023 (03.30.) A Sajószentpéteri Rendőrörs klímaberendezés kiépítése iránti kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sajószentpéteri Rendőrörs (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 197.) kérelmének hely ad és részére bruttó 1 000 000 Ft összegig terjedő támogatást biztosít klímabeszerzés beszerzésére és beszerelésére, nem pénzbeli támogatásként, adományként.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőt értesítse, s a klímabeszerzés beszerzéséről és beszereltetéséről gondoskodjék.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok