berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

43/2023 (03.30.) A Parázs Tűzvédelmi Alapítvány támogatás iránti kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Parázs Tűzvédelmi Alapítvány (3780 Ziliz, Kossuth Lajos út 34.) kérelmének hely ad és az Alapítvány részére bruttó 600.000 Ft támogatást biztosít futópad beszerzésére.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőt értesítse és gondoskodjon a támogatási összeg kifizetéséről.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok