berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

44/2023 (03.30.) A Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u. 3.) kérelmét elutasítja.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőt értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok