berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

45/2023 (03.30.) 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. év közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok