berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

46/2023 (03.30.) Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás 2023. évi működéséhez történő hozzájárulás

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás működéséhez 2023. évben, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában 228.-Ft/fő összeggel, azaz 247.608.-Ft-tal járul hozzá.

[1.] Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a banki felhatalmazó levél aláírására és a Raiffeisen Bank Zrt-vel történő aláírattatására.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok