berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

53/2023 (04.27.) A Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatás iránti kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarországi Légimentésért Alapítvány (3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42. 3/12.) támogatás iránti kérelmét elutasítja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőt értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok