berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

54/2023 (04.27.) Az Önkormányzat kezelésében lévő erdők 2023-2031 évekre vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente Község Önkormányzatának kezelésében lévő erdők 2023-2031 évekre vonatkozó Intézkedési Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok