berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

55/2023 (04.27.) Klíma készülékek cseréje a Hivatalban

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Esze Tamás utca 18. szám alatt található Hivatal üléstermében a klímaberendezések cseréjéhez és új eszköz telepítéséhez hozzájárul. A beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – a PB Portable Solution Kft-t (3556 Kisgyőr, Jókai M. u. 16.) bruttó 1.219.000 Ft árral.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok