berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

58/2023 (04.27.) 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 67. szám alatti ingatlan tervezőjének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 67. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tájházként történő kialakításához hozzájárul, és tervezőként a beszerzési nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – az Axis Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Margit Krt. 5/A IV. em. 3.) az általa megjelölt bruttó 15.367.000 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szüksége intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok