berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

59/2023 (04.27.) A 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca alatti garázsok bérlőinek kijelölése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca Településgondnokság előtti terület, 24. helyrajzi számú ingatlanon található 24 m2 alapterületű garázsok (5 db) bérlőit 3 év időtartamra a jelentkezés sorrendjében az általuk választott garázsingatlanra az alábbiak bérlőket jelöli ki:

[1.] NÉV LAKCÍM
1. Simon Ferenc 3704 Berente, Ady E. u. 19.
2. Dedics Hajnalka 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 13. 1/6.
3. Szacsuri Ferenc 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 12. 9/1.
4. Czakó Árpád 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Fsz/3.
5. Csorba Lőrinc 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 31.

A bérleti díj a bérleti jogviszony kezdetén 20 000 Ft/hó/garázs (ÁFA mentes).

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok