berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

6/2023 (01.26.) Berente Naperőmű által megtermelt villamosenergiával kapcsolatos adásvételi szerződés megkötése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente Naperőműben (hrsz. 481-486) megtermelt villamosenergia megvásárlására vonatkozóan az Önkormányzat az elkövetkezendő időszakra a villamosenergia adásvételi és mérlegkör-tagsági szerződést a Sinergy Energiakereskedő Kft.-vel (1033 Budapest, Kórház utca 6-12) -mint összeségében a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozással - köti meg 1 éves határozott időtartamra.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2023. évi határozatok