berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

60/2023 (04.27.) A Berente buszfordulónál 1 db mobilgarázs kivitelezése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente buszfordulónál eddig elhelyezett 5 db mobilgarázs mellett 1db új mobilgarázs kivitelezését ismételten saját költségvetésből és saját kivitelezésben kívánja megvalósítani.

[1.] A Településgondnokság ajánlata alapján a telepíteni kívánt 1 db mobilgarázs bekerülési ára bruttó 925.970,-Ft, amelyet a Képviselő-testület elfogad.

A kivitelezéshez szükséges pénzügyi keret a 2023. évi önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok