berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

61/2023 (04.27.) A Berentei temető lépcsőjének felújításához kapcsolódó korlát kivitelezése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei temető lépcsőjének felújításához kapcsolódó korlát kivitelezéséhez hozzájárul, a Településgondnokság által benyújtott bruttó 2.180.380,-Ft ajánlati árat elfogadja.

[1.] A szükséges pénzügyi keretet a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére kell biztosítani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok