berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

62/2023 (04.27.) Temetéshez szükséges kellékek cseréjéről és beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy temetéshez szükséges kellékek cseréjéhez és beszerzéséhez – kivéve a felújításra kerülő kegyeleti kandelábert - bruttó 1.000.000 Ft keretösszeget biztosít.

[1.] A beszerzéshez szükséges pénzügyi keret a 2023. évi önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok