berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

63/2023 (04.27.) Berentei Tündérkert Óvoda intézményvezetőjének pályáztatása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását, mi szerint a Berentei Tündérkert Óvoda intézményvezetői pályázata a Berente-Alacska Települések Óvodai intézményfenntartó Társulása réséről kiírásra kerül.

[1.] Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok