berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

64/2023 (04.27.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Berente Község Önkormányzat 2022-2027. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját és mellékleteit az előterjesztés szerinti tartalommal.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyben szokásos módon tegye a lakosság számára elérhetővé.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok