berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

69/2023 (05.25.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3.) beszámolóját a Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok