berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

7/2023 (01.26.) Az ÉRV. Zrt. és a Magyar Posta Zrt. közötti partneri szerződés Berente Község Önkormányzata által történő jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy - mint részvényes - az ÉRV. Zrt. és a Magyar Posta Zrt. közötti partneri szerződéséhez Berente Község Önkormányzatának jóváhagyását megadja, egyetért azzal, hogy a partneri szerződést a Felek megkössék.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2023. évi határozatok