berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

71/2023 (05.25.) A Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény (3733 Rudabánya, Petőfi Sándor út 3.) beszámolóját az Intézmény 2022. évi tevékenységéről elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok