berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

72/2023 (05.25.) A Berentei Tündérkert Óvodában a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és létszámának engedélyezése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Berentei Tündérkert Óvodában a 2023/2024. nevelési évben indítható csoportok számát az alábbiakban határozza meg:

[1.] Berentei Tündérkert Óvoda székhely intézményben (3704 Berente, Posta út 7.) 2 csoport, Alacskai Kastélykerti Tagóvodában (3779 Alacska, Kossuth út 50/A) 1 csoport.

A Képviselő-testület engedélyezi a 2023/2024. nevelési évben a Berentei Tündérkert Óvoda székhely óvodájának 1-2. számú csoportjában és az Alacskai Kastélykerti Tagóvoda csoportjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám 20%-kal történő átlépését.

felelős:Intézményvezető
határidő:2023.09.01.

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok