berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

73/2023 (05.25.) Lakásfelújítási támogatás költségvetési fedezetének növelése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetése tartalékkerete terhére további 50 millió forint összeget biztosít lakásfelújítási támogatás megvalósítására.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok