berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

74/2023 (05.25.) Elektromos lélekharang beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település ravatalozója mellett elhelyezésre kerülő elektromos lélekharang elkészítése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – a HARANGSZÓ 2003 Bt-t (2200 Monor, Kistói út 26.), az általa megjelölt bruttó 1.250.442 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő 30 kg-os harang elkészítésére adott árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok